Biodegradowalne tworzywo do zastosowań w Twoim domu

Gdybyśmy żyli w świecie zdyscyplinowanych obywateli, którzy sortują odpady i nie zaśmiecają środowiska, to niemal żadne zagrożenie ze strony tworzyw sztucznych by nie istniało.

Wprowadzenie opakowań biodegradowalnych wymaga wyższego szczebla społecznej świadomości, odpowiedniego zaplecza technologicznego, a także służb odpowiedzialnych za odbiór i utylizację odpadów. Biotorebki tym bardziej trzeba zbierać i sortować, a potem wrzucać do odpowiedniego kosza z napisem „odpadki organiczne” np. w miejsce, gdzie wyrzucamy obierki z warzyw.

Omawiany materiał składa się w znacznej mierze z surowców odnawialnych i jeszcze szybciej ulega rozkładowi w procesie kompostowania:

• Oparty na surowcach pochodzenia biologicznego,

• Przystosowany do linii produkcyjnych do folii LDPE,

• Elastyczny,

• Odporny na wilgoć i rozrywanie.

Głównym obszarem zastosowania takiego materiału jest produkcja folii w postaci worków na bioodpady , torebek foliowych podwójnego przeznaczenia (najpierw jako torby na zakupy, następnie do zbierania bioodpadów) lub folii rolniczych .

Niezależnie od tego, czy pełnią rolę toreb na zakupy czy worków na bioodpady – torebki foliowe wykonane z biodegradowalnych tworzyw umożliwiają higieniczne gromadzenie odpadów kuchennych i spożywczych , a następnie przetworzenie ich razem z workiem na kompost. Zapobiega to powstawaniu nieprzyjemnych zapachów oraz minimalizuje ryzyko pojawienia się niepożądanych owadów. Dzięki bardzo wysokiej odporności na wilgoć, przez worki nie przesiąkają płyny z torebek herbaty lub resztek owoców, a uciążliwe czyszczenie pojemników na odpady organiczne zostaje wyeliminowane.

Zalety selektywnego zbierania odpadów organicznych .

Spalanie organicznych odpadów kuchennych wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi jest nieracjonalne, ponieważ ze względu na dużą zawartość wody nie mają one praktycznie żadnej wartości energetycznej. Jeszcze gorszym rozwiązaniem jest składowanie odpadów organicznych na wysypiskach śmieci. Wytwarzają tam metan, który ma 20-krotnie większy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego niż dwutlenek węgla. W związku z tym kompostowanie odpadów organicznych może przyczynić się do redukcji gazów cieplarnianych. Zgodnie z wynikami analizy efektywności ekologicznej kompostowanie naczyń jednorazowych powlekanych omawianym eko-tworzywem, nawet z niewielką ilością resztek jedzenia, jest bardziej korzystne dla środowiska naturalnego niż składowanie odpadów. Oprócz tego, kompost może zapobiec erozji gleby i służyć do poprawienia warunków glebowych. Kompost zawiera wartościowe i występujące jedynie w ograniczonym zakresie fosforany, które są ważnym składnikiem preparatów do nawożenia.

Korzyści w kontekście zrównoważonego rozwoju

• Duża ilość odnawialnych surowców umożliwia redukcję śladu węglowego materiałów, co pozwala na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie wpływu na zmianę klimatu,

• Rozwiązanie to zapewnia wydajne wykorzystanie zasobów poprzez recykling odpadów organicznych i generuje oszczędności rzadkich surowców takich jak fosforany, które można zastąpić kompostem,

• Przetestowane w praktyce.

 

Materiał powstał przy współpracy z ekspertami firmy BASF