Gospodarka odpadami we własnym domu?

Kiedyś odpady były zbędnym materiałem, którego miejsce było na wysypisku śmieci lub w przydrożnym rowie. Dziś odpady stanowią cenne źródło energii oraz są surowcem, z którego wytwarza się nowe produkty.

W dużym stopniu ponowne przetworzenie odpadów uzależnione jest od ich gospodarowania, na co z kolei ma wpływ skuteczne prawo, selektywna zbiórka i recykling oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Jak więc postępować z odpadami we własnym domu ?
Odpowiednie postępowanie z odpadami w gospodarstwach domowych to korzyści nie tylko dla środowiska, ale i dla naszego zdrowia. W ograniczeniu ilości wytwarzanych odpadów oraz prawidłowym postępowaniu z nimi pomagają nam liczne rządowe i pozarządowe kampanie edukacyjne, które mają na celu poprawę świadomości ekologicznej . Pamiętajmy, że będziemy mieszkać w czystym środowisku, jeśli zaczniemy od gospodarowania odpadami we własnym domu. Zmieniając nawyki, zmienimy otoczenie w którym żyjemy.
Gospodarując odpadami we własnym domu należy uwzględnić :

• właściwy sposób segregowania,
• ewentualne wykorzystanie odpadów,
• sposób postępowania z różnymi rodzajami odpadów,
• recykling,
• odpady zielone z ogrodów przydomowych,
• zużyty sprzęt RTV i AGD,
• zużyte baterie i akumulatory,
• termometry rtęciowe i przeterminowane leki,
• chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.),
• stare meble,
• odpady budowlano-remontowe,
• wyroby zawierające azbest,
• stare samochody nienadające się do użytku lub naprawy,
• zużyte opony,
• prawa i obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
• koszty odbioru odpadów komunalnych,
• obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami.